Klanten service

Wij zullen er alles aan doen om uw ervaring met Black tie tot een feest te maken. Onze service staat hoog bij ons in het vaandel. Wij staan u graag bij in het maken van uw keuzes in onze winkel:Black tie gelegenheidskleding.

Hinthamerstraat 1705211mv ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073 – 130 131
info@blacktie.nl

Natuurlijk kunt u ons ook altijd mailen of bellen. wij staan u graag te woord.

Verzending
De verzending van bestelling via de webshop zal geschieden per aangetekende post via PostNL. Bestellingen voor 5 uur op werkdagen zullen in principe de zelfde dag nog verzonden worden. Bestellingen zijn eventueel ook af te halen in onze winkel in ‘s-Hertogenbosch. Wij kunnen u daar ook adviseren en vakkundig te woord staan.

Privacy & Veiligheid
Gegevends die u op deze site invult, worden alleen gebruikt om uw bestelling goed af te handelen en om met u te communiceren betreffende bestellingen en aanbiedingen. Uw gegevens zullen niet worden vrijgesteld aan derden.

Retouren & Ruiling
Indien u een artikel wenst te retourneren of ruilen, kan dat natuurlijk in onze winkel in ‘s-Hertogenbosch. Daar kunt u eventueel ook passen. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen aan ons gemeld te worden per e-mail en aan ons geretourneerd te worden. Bij retournering ontvangt u het aankoopbedrag minus de verzendkosten retour op een door u aan te geven rekeningnummer.

Bestellen
Wij staan u graag bij bij het plaatsen van uw bestelling. Natuurlijk ook weer in onze winkel, waar u ook kunt passen, maar via email of telefoon kunt u ons ook altijd vragen stellen. Tel: 073 – 6 130 131.

Betaling, Prijzen en aanbiedingen
Betaling van de bestelde artikelen dient vooraf te gebeuren middels de aangegeven mogelijkheden van betaling. Indien het bewijs van betaling bij ons binnen is, zullen de bestelde artikelen verzonden worden. De aangegeven prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW. Indien er sprake is van aanbiedingen, dan staat dat duidelijk bij de artikelen vermeld. Bent u in het bezit van een actiecode, dan kunt u deze tijdens het bestelproces in de winkelwagen invullen en zal de korting van toepassing zijn.

Bekijken van mijn bestellingen
U kunt uw bestellingen bekijken via de link bestellingen en retouren, onderaan de site. Ook kunt u natuurlijk inloggen op uw account op deze site. Bovendien krijgt u van ons mail als de bestelling ontvangen is en ook als fde bestelling in behandeling is en verzonden is.

Account Informatie
De gegevens in uw account worden door ond beschermd en nooit aan derden uit handen gegeven.  U kunt uw account gegevens bekijken en veranderen door in te loggen op uw account via deze site.

Algemene voorwaarden webshop:

Bestelling:
Na het plaatsen van een bestelling krijgt u van Blacktie.nl een bevestiging van uw bestelling.

Betaling:
Indien de betaling bij ons binnen is, op de manier zoals afgesproken, zal worden overgegaan tot levering van de goederen, volgens de door de klant opgegeven methode.

Levering:
Goederen worden per ommegaande verstuurd, uit voorraad.
Indien goederen onverhoopt niet op voorraad zijn, zal contact worden opgenomen over de levertijd.
In uiterste gevallen indien goederen niet meer leverbaar zijn, wordt overgegaan tot retournering van de betaling en wordt de koop daarmee ontbonden.

Verzending:
Alle goederen worden door ons verzekerd verzonden per postNL.

Retouren:
Goederen kunnen, als deze niet aan de wensen voldoen, geruild worden. Extra verzendkosten komen voor rekening van de klant. Retouren dienen dan verstuurd te worden aan:
Blacktie.nl
Hinthamerstraat 170
5211 mv ‘s-Hertogenbosch

U kunt de goederen ook zelf retourneren in onze winkel en ter plekke eventueel ruilen.
Goederen dienen in de orginene verpakking geretourneerd te worden. Overhemden mogen niet ontvouwen zijn. Dassen mogen niet geknoopt zijn.

Indien u goederen retour stuurt, kunnen wij het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, aan u retour overmaken op het door u opgegeven rekeningnummer.

Vragen en opmerkingen:
Wij staan altijd open voor vragen en opmerkingen. Stuur ons een mail of bel met: 073 – 6 130 131.

Wij zijn u graag van dienst!

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE-VERHUUR VAN BLACK TIE GELEGENHEIDSKLEDING

Artikel 1: definities
1.1  Verhuurder: Black tie gelegenheidskledinmg, gevestigd te ‘s-Hertopgenbosch aan de Hinthamerstraat 170, 5211mv , hierna te noemen: Black tie.
Black tie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch en handelt naar Nederlands Recht, middels haar website www.blacktie.nl

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1  Op alle transacties aangegaan met Black tie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing
2.2  Het aangaan van een huurovereenkomst respectievelijk het doen van een bestelling betekent dat de klant deze Algemene Voorwaarden integraal aanvaardt.
2.3  Black tie behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten alle tijden te veranderen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden kan op onze website www.blacktie.nl worden teruggevonden. Deze versie zal vorige versies doen vervangen.
2.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Black tie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door Black tie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: huurperiode en gevolgen overschrijding
3.1  De eerste dag van de huurperiode begint op de dag dat Black tie de gehuurde goederen afgeeft bij een door haar geselecteerd PostNL pakketpunt. De eerste dag van de huurperiode komt derhalve immer overeen met de datum zoals vermeld op het door Black tie te ontvangen ‘Bewijs van afgifte voor pakketten”. Het “Bewijs van afgifte voor pakketten” vormt tevens het rechtsgeldige bewijs dat de huurperiode daadwerkelijk is begonnen.
3.2  De laatste dag van de huurperiode is de dag dat de klant de door hem gehuurde goederen afgeeft bij een door hem geselecteerd PostNL pakketpunt. De klant zal bij afgifte een “Bewijs van afgifte voor pakketten” ontvangen. De datum, welke vermeld wordt op het “Bewijs van afgifte voor pakketten”, is de datum waarop de huurperiode is verstreken. Het “Bewijs van afgifte voor pakketten” vormt tevens het rechtsgeldige bewijs dat de huurperiode is verstreken. De klant dient erop toe te zien dat op het “Bewijs van afgifte voor pakketten” het correcte postadres van de Black tie (zie hiervoor onder artikel 1) wordt vermeld. De klant dient het “Bewijs van afgifte voor pakketten” zorgvuldig te bewaren en op verzoek van Black tie in kopie aan haar toe te sturen.
3.3 De standaardhuurperiode beslaat vijf kalenderdagen. De eerste dag is de dag waarop Black tie de gehuurde goederen afgeeft bij een door haar geselecteerd PostNL pakketpunt. De tweede, derde,vierde en vijfde dag zijn de kalenderdagen welke hierop direct volgen. Uiterlijk op de vijfde dag dient de klant de door hem gehuurde goederen af te geven bij het door hem geselecteerde PostNL pakketpunt. Wanneer de vijfde dag een zondag of algemeen erkende feestdag is, dient de klant hiervoor zorg te dragen op de als dan eerstvolgende werkdag.
3.4. Voor elke overschrijding van de huurperiode, anders dan hiervoor beschreven onder 3.3, zal Black tie aanvullende kosten in rekening brengen. Voor iedere (werk)dag dat de klant deze huurperiode overschrijdt, zullen deze aanvullende kosten overeenkomen met 20% (twintig procent) van de door Black tie in rekening gebrachte huurvergoeding. De betaling van de extra kosten zoals bedoeld onder dit lid, geschiedt middels inhouding door Black tie op de door de klant betaalde borg.
3.5 Black tie kan op een aan de verhuur voorafgaand verzoek van de klant hiertoe instemmen met enig van de standaard termijn afwijkende verhuurtermijn. Ook voor iedere (werk)dag dat de klant deze termijn overschrijdt, zal hem aanvullende kosten in rekening worden gebracht groot 20% (twintig) procent van de met hem overeengekomen huurvergoeding. De betaling van de extra kosten geschiedt middels inhouding door de Black tie op de door de klant betaalde borg.

Artikel 4: verpakking gehuurde goederen
4.1  Black tie draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de gehuurde goederen.
4.2  De klant gebruikt bij het doen retour zenden middels de afgifte bij een PostNL pakketpunt dezelfde verpakking.
Artikel 5: opmeten en/of opgeven van maten
5.1  Black tie zal op haar website instructies plaatsen voor het zelf opmeten van en door de klant.
5.2  Het zelf opmeten van de klant volgens de instructies op de website van Black tie, geschiedt voor eigen rekening en risico van de klant
5.3  Het door de klant doorgeven van een of meerdere verkeerde maten, geschiedt eveneens voor eigen rekening en risico van de klant.

Artikel 6: huurtarieven
6.1  Alle huurtarieven zoals vermeld op de website van Black tie zijn met dien verstande vrijblijvend dat Black tie zich het recht voorbehoudt om op elk gewenst tijdstip de tarieven te wijzigen.
6.2  Indien de klant niet instemt met de wijziging van de huurtarieven, behoudt hij zich het recht voor om de gesloten huurovereenkomst te doen eindigen per ingangsdatum van de desbetreffende wijziging. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Indien de prijswijziging het gevolg is van een verandering in de BTW-tarieven en/of het gevolg van een wettelijke regeling, dan vervalt dit recht.
6.3  Black tie behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst op ieder moment om welke reden dan ook eenzijdig op te zeggen.

Artikel 7: huurtarieven, verzendkosten, borg en betaling
7.1  De op de website van Black tie vermelde huurtarieven zijn in Euro’s, inclusief BTW, reguliere stoomkosten en eventuele kleine aanpassingen. Met kleine aanpassingen wordt bedoeld het inkorten van de broeklengte en/of mouwlengte.
7.2  De op de website van de Black tie vermelde huurtarieven zijn exclusief de op dezelfde website vermelde verzendkosten. De verzendkosten omvatten ook de kosten van het retour zenden van de klant op de wijze zoals hierboven omschreven onder 3.2. Ter zake van het retour zenden heeft de klant gebruik te maken van de zgn. basis pakket zegel, welke hij met de gehuurde goederen aantreft in de verpakking.
7.3  Naast de kosten zoals omschreven onder 5.1 en 5.2 betaalt de klant een borg van € 100,– per door hem gehuurd(e) smoking, rokkostuum en/of jacquet.
7.4  Verzending door Black tie van de door de klant gehuurde goederen geschiedt eerst nadat de betaling door de klant van de totale overeengekomen vergoeding, zijnde huurtarief vermeerderd met de verzendkosten en borg, heeft plaatsgevonden op de bankrekening van Black tie. De klant betaalt derhalve vooraf.
7.5  Betaling kan alleen geschieden via de website en wel middels de aldaar aangeboden betaalmethodes.

Artikel 8: zorgplicht huurder, retournering borg
8.1  De klant zal als een goed huisvader zorgen voor de door hem gehuurde goederen. Naast het derhalve met zorg behandelen dient hij voorts alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging te vermijden.
8.2  Direct nadat Black tie de door de klant gehuurde goederen retour ontvangt, zal zij deze aan een grondige inspectie onderwerpen. Het is alsdan aan Black tie om te beoordelen of de klant aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Indien zulks het geval is, zal Black tie de door de klant betaalde borg terugbetalen op de door de klant vooraf aangegeven bankrekening. De terugbetaling zoals bedoeld geschiedt op de eerste (werk)dag na de retourontvangst door Black tie.

Artikel 9: verlies, beschadiging, extra reiniging en inhouding op borg
9.1  Indien Black tie constateert dat de retour ontvangen goederen zijn beschadigd, dan wel zodanig verontreinigd dat een regulier stoomarrangement onvoldoende zal zijn, dan wel niet compleet zijn, dan komen de kosten van reparatie, extra reiniging of vervanging voor rekening van de klant. Indicatief gelden hiervoor de volgende bedragen: Reparatie van een losse naad, knoop, zoom, rits e.d. € 12,50; Reiniging van kauwgom, chloorvlekken e.d. € 25,00.
9.2  Betaling van de kosten van reparatie, extra reiniging en/of vervanging geschieden middels inhouding door Black tie op de door de klant betaalde borg. Terugbetaling door Black tie van het restant bedrag vindt plaatst op de eerste (werk)dag nadat reparatie, extra reiniging en /of vervanging plaatsvond.

Artikel 10: kennisgeving van verzending en inhouding borg
Black tie zal de klant per email op de hoogte stellen van:
De datum van afgifte van de gehuurde goederen bij het door Black tie geselecteerde PostNL pakketpunt;
De datum van retour ontvangst van de gehuurde goederen;
De staat van de gehuurde goederen bij verzending;
De staat van de gehuurde goederen bij retour ontvangst en in gehouden kosten van eventuele reparatie, extra reiniging en/of vervanging.

Artikel 11: eigendom en aansprakelijkheid
11.1  Alle door de klant gehuurde goederen blijven eigendom van Black tie. Het is de klant niet toegestaan om de gehuurde goederen aan derden in gebruik af te staan.
11.2  De klant is tot aan het moment dat de goederen weer feitelijk door Black tie in ontvangst zijn genomen, hetwelk aan de klant wordt bevestigd, aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, verlies en/of beschadiging.

Artikel 12: overmacht
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Black tie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de huurovereenkomst op de schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee
te delen en zulks zonder dat Black tie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Black tie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder inbegrepen het niet of
verminderd functioneren van het internet en/of PostNL.

Artikel 13: annulering huurovereenkomst door klant
Annulering van de huurovereenkomst door de klant is mogelijk tot het moment dat Black tie de gehuurde goederen heeft afgegeven bij een door haar geselecteerd PostNL pakketpunt. Een annulering dient tijdig en per email te geschieden. Na het moment van afgifte is annulering niet langer
mogelijk.

Artikel 14: “special services Black tie”
Een speciaal en schriftelijk verzoek van de klant om door Black tie personeel thuis te worden opgemeten, kan door Black tie worden gehonoreerd indien zij op dat moment hiertoe personele inzet ter beschikking heeft en de hiertoe verzoekende klant in een straal van maximaal 30 (dertig) kilometer van
het kantooradres van Black tie verblijft. De kosten, welke Black tie voor deze service in rekening brengt zijn afhankelijk van het aantal op te meten personen, en wel als volgt: 1 persoon € 50,– (vijftig Euro), twee tot en met tien personen € 75,– (vijfenzeventigtig Euro), elf tot en met twintig personen
€100,– (éénhonderd Euro). De kosten van het opmeten zullen te samen met de huurkosten en de verschuldigde borg middels een telefonische overboeking dienen te worden voldaan.

Artikel 15: diversen
15.1  Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Black tie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Black tie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.2  In geval van aansprakelijkheid van Black tie vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal de totale te vergoeden schade maximaal het huurtarief voor de standaard huurperiode bedragen.
15.3 De huurder gaat akkoord met de privacyverklaring zoals die gevonden kan worden op de website.

Artikel 16: toepasslijk Recht en Bevoegde Rechter
16.1  Op alle rechten, verplichtingen overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De beste pakken

Wij hebben een uitgebreide collectie trouwpakken en maatpakken, met alle denkbare accessoires van vele merken waaronder: Eduard Dressler, Immediate, Roberto Vicentti, Wilvorst, Tziacco en Enzo Romano

De beste stoffen

Wij werken samen met de bekendste stoffen leveranciers, zoals Loro Piana, Holland & Sherry, Scabal Dormeuil, Zegna, Reda en Harris Tweed. In combinatie met de beste ateliers en kleermakers een garantie voor een perfect pak.

Precies op maat

In ons eigen atelier, aan onze winkel, maken wij alle kleding op maat. Onze ervaren coupeuses kennen de kneepjes van het vak en passen uw kleding perfect op uw maat aan. Zodat het draagcomfort ideaal is en de pasvorm een mooi silhouet geeft.